Пропустить навигацию.
Главная

ГИНЕКОЛОГИЯ За редакцією академіка НАН України професора В.І. Грищенка ч 1

У 1863 p., завдяки турботі І.П. Назаровича, на базі акушерської клініки Харківського університету був відкритий Повивальний інститут, що готував акушерок для Півдня Росії. Професор І.П. Лазаревич створив школу акушерів-гінекологів, написав курс акушерства і монографії "Внимание к детям и матерям", "Деятельность женщин". Розробив багато акушерсько-гінекологічних інструментів, з яких найбільшу цінність мають акушерські щипці, що не перехрещуються. Щипці Лазаревича, або як їх називають "російські щипці", стали прообразом прямих щипців, запропонованих пізніше Кіляндом для накладення на голівку плоду, що високо стоїть.

У 1885 р. після виходу у відставку професора І.П. Лазаревича завідування кафедрою доручено талановитому акушеру-гінекологу М.П. Толочинову (1840-1908 ). Він написав підручник з акушерства та гінекології. М.П. Толочинов перший запропонував тампонувати матку при атонічних кровотечах. Він описав уроджений порок серця, що названий хворобою Толочинова-Роже.

Г.Є. Рейн (1854-1917) - від 1883 р. до 1900 р. завідував кафедрою акушерства і жіночих хвороб Київського медичного інституту. Одночасно був директором акушерсько-гінекологічної клініки при Київському університеті. Його наукові праці з питань гінекології присвячені злоякісним новоутворенням матки, позаматковій вагітності, пластичним операціям на піхві і матці. Він вважається основоположником розвитку амбулаторних прийомів і мережі жіночих консультацій.

Видатний хірург-гінеколог, професор, завідувач кафедри акушерства І жіночих хвороб Київського університету з 1913 до 1919 pp. Г.Г. Брюно (1862-1919). Вперше в Україні виконав операцію розширеної екстирпації матки за методом Вертгейма.

З 1920 р. до 1930 р. очолював кафедру акушерства І гінекології Київського медичного інституту Г.Ф. Писемський (1862-1937) і одночасно був директором акушерсько-гінекологічної клініки Інституту вдосконалення лікарів. Праці Г.Ф. Писемського з іннервації матки не втратили свого значення і в теперішній час. Його учнями були

О.і. Крупський, С.В. Виноградова, Є Я. Янкелевич, А.П. Ніколаев.

Великий внесок у розвиток української акушерсько-гінекологічної школи внесли В.М. Хмелівський та О.І. Петченко.

В.М. Хмелівський вперше застосував для підсилення пологової діяльності внутрішньовенне введення глюкози та кальцію.

О.І. Петченко (1896-1964) - автор багатьох фундаментальних праць, у тому числі підручників з акушерства, гінекології, а також моногра-

Кафедру акушерства І гінекології Київського державного медичного інституту на протязі багатьох років очопював всесвітньо відомий учений вихованець Харківської школи проф. П.Х. Хажинського, член-кореспондент АМН СРСР, професор М.С. Бакшеев. З 1959 року і до кінця своїх днів він був головним акушером-гінекологом України і вніс значний вклад у розвиток охорони здоров'я матері й дитини. За книгу "Маткові кровотечі" М.С. Бакшеев удостоєний Державної премії ім.

В.Ф. СнегІрьова.

У Харкові з 1922 р. завідувачем кафедри акушерства та гінекології був професор П.Х. Хажинський (1871-1946). Його наукові праці присвячені пластичним операціям на матці і піхві. З 1946 р. кафедрою завідував учень професора П.Х. Хажинського і вихованець Харківського медичного Інституту, заслужений діяч науки і техніки УРСР, професор 1.1. Грищенко (1897-1983). 1.1. Грищенко один з перших в Україні розробив систему виявлення та лікування резус - конфліктної вагітності, систему генетичних досліджень, а також виправлень неправильного положення плода за допомогою фізичних вправ І зовнішнього повертання плода. Він приділяв велику увагу коригуючим операціям при аномаліях розвитку статевих органів, сечових та статевих норицях та інших формах патології. І.І. Грищенко створив свою школу акушерів-гінекологів. Серед них такі відомі вчені, як В.І. Грищенко, Р.І. Малихіна, М.Г. Богдашкін,

фій, присвячених проблемам дитячої гінекології, діагностики та лікування гонореї у жінок, фіброміом матки тощо.

В.М. Хмелівський (1900-1959)

В.А. Шилейко-Соляник, В.Д. Ісаєва й Ін.

В наш час традиції Київської школи акушерів-гінекологів гідно продовжують Б.М. Венцьківський, Л,В. Тимошенко, Г.К. Степанківська, Я.П. Сольський та ін.

Іван Іванович Грищенко (1897-1983)

Г. К. Степанківська Я.П. Сольський

У Київському медичному Інституті, а потім в Інституті педіатри, акушерства та гінекології АМН України, заступником директора з наукової роботи працював член-кореспондент АМН України проф.

О.Г. Михайленко (1933-1995). Вік багато займався вивченням фізіології та патології скоротливої функції матки під час пологів, патогенезу маткових кровотеч у послідовому та ранньому післяпологовому періодах, перинатально! патології плода при різній акушерській патології, написав багато підручників І монографій.

и

О.Г. Михайлекко

Професор Б.М. Венцківський поєднує роботу завідувача кафедри акушерства і гінекології Київського медичного університету з роботою на посаді головного акушера-гінеколога МОЗ України, має багато наукових праць, підручників, монографій.

Л.В. Тимошенко

Б.М. Венцківський

Вагомий внесок у розвиток акушерсько-гінекологічної науки в Україні зробив відомий науковець член-кореспондент АМН України, Росії, НАН України, почесний член ряду зарубіжних наукових товариств акушерів-гінекологів, професор Л.В. Тимошенко. Він і сьогодні продовжує працювати, віддаючи всі свої сили навчанню студентів і лікарів, наданню рим жінкам.

Член-кореспондент АМН України, професор Г.К. Степан ківська -відомий талановитий вчений, автор багатьох фундаментальних праць, у тому числі монографій, підручників, за якими навчаються студенти і лікарі. Багато років вона була головою Республіканського наукового товариства акушерів-гінекологів України. І сьогодні професор Галина Костянтинівна Степанківська працює в Українському національному медичному університеті.