Пропустить навигацию.
Главная

КЛІНІКО-ЕКГ СИНДРОМИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією академіка Г.В. Дзяка

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КЛІНІКО-ЕКГ СИНДРОМИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією академіка Г.В. Дзяка

Дніпропетровськ

«Пороги»

2008

ЗМІСТ

Список скорочень.......................................................................4

Вступ........................................................................................5

Вроджені клініко-електрокардіографічні синдроми........................7

Синдром Бругада.......................................................................7

Синдроми передчасного збудження шлуночків (синдроми пре-

екзитації)_13

Синдром короткого інтервалу ОТ................................................25

Синдром короткого інтервалу РЯ, брадикардії та поліморфної

шлуночкової тахікардії.............................................................28

Вроджена повна атріовентрикулярна блокада___________________30

Синдром трьох зубців 0........................................................31

Синдром ранньої реполяризації..............................................33

Вроджені та набуті клініко-електрокардіографічні синдроми. .... 37

Синдром подовженого інтервалу ОТ............................................37

Синдром слабкості синусового вузла..........................................52

Синкопальні стани...............................................................59

Синкопальні стани при окремих формах кардіальної патології 68

Синдром гострого легеневого серця.............................................73

Синдром Фредеріка..................................................................76

Синдром гіперкаліємії..........................................................78

Синдром гіпокаліємії...........................................................85

Гострий цереброкардіальний синдром........................................87

Синдром ваготонії...............................................................90

Зміни ЕКГ на фоні прийому серцевих глікозидів.........................91

Синдром кардіостимулятора..................................................93

Гострий коронарний синдром і інфаркт міокарда.......................94

Клініко-електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда .... .98

Синдром Осборна...............................................................188

Порушення ритму серця та провідності у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу ІП-ІУ

ФК та проявами анемічного синдрому.....................................190

Інформативність електрокардіографії в діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії та ішемічній хворобі серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень....................................................................193

Особливості ЕКГ-змін у працівників гірничорудної промисловості ...............................................................................196

Література.......................................................................198

З

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
АВ
— атріовентрикулярний

БЛНГ
— блокада лівої ніжки пучка Гіса

ГКС
— гострий коронарний синдром

ГЛШ
— гіпертрофія лівого шлуночка

ДСВ
— дисфункція синусового вузла

ДШП
— додаткові шляхи проведення

ЕКГ
— електрокардіограма

ЕРП
— ефективний рефрактерний період

ЕФД
— електрофізіологічне дослідження

ІМ
— інфаркт міокарда

ПСС
— провідна система серця

СА
— синоатріальний

СВ
— синусовий вузол

СВТ
— суправентрикулярна тахікардія

СКОТ
— синдром короткого інтервалу ОТ

СП
— синдром преезитації

СРР
— синдром ранньої реполяризації

ТЕЛА
— тромбоемболія легеневої артерії

ТП
— тріпотіння передсердь

ФП
— фібриляція передсердь

ХСН
— хронічна серцева недостатність

ЦІ
— циркадний індекс

ЧСС
— частота серцевих скорочень

ЧСКС
— черелстравохідна кардіостимуляція

ВСТУП

Електрокардіографія залишається одним із базисних методів дослідження біоелектричної активності міокарда. У клінічній практиці електрокардіографія застосовується для діагностики порушень ритму і провідності серця, коронарної недостатності, порушень реполяризації шлуночків серця не-коронарогенного походження, гіпертрофії різних відділів серця тощо. Реєстрація електрокардіограми при фізичному навантаженні або в гострому медикаментозному тесті є частиною комплексного обстеження пацієнтів кардіологічного профілю. Електрокардіографія сьогодні є рутинним методом діагностики патології серця у повсякденній практиці кардіолога, терапевта, лікаря швидкої і невідкладної медичної допомоги і сімейного лікаря. Окрім цього, основи електрокардіографічної діагностики повинне знати більш широке коло лікарів, зокрема анестезіологів-реаніматологів, токсикологів, педіатрів, пульмонологів, гастроентерологів, нефрологів, ендокринологів.