Пропустить навигацию.
Главная

М.І. Швед, М.В. Гребеник основи ПРАКТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ (навчальний посібник)

У посібнику коротко висвітлено елементарні основи електрокардіографії, які необхідні практикуючому лікарю для самостійного аналізу ЕКГ. У конспективному тезисному варіанті показано основні ЕКГ-синдроми, які найчастіше зустрічаються в клінічній практиці. У II частині, призначеній для самостійної оцінки засвоєння матеріалу, пропонуються фрагмента оригінальних ЕКГ, інтерпретація яких подана через призму загальноклінічного обстеження.

М.І. Швед, М.В. Гребеник

основи

ПРАКТИЧНОЇ

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ

(навчальний посібник)

М.І. Швед, М.В. Гребеник

ОСНОВИ

ПРАКТИЧНОЇ

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ

(навчальний посібник)

Тернопіль

Укрмедкнига

2000

ББК 54.101 я73 Ш 34

УДК 616.12-073.97(075.8)

Рецензенти: В.О. Бобров — член-кореспондент НАН та АМН, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології Київської медичної академії післядипломної освіти;

Б.І. Рудик — доктор медичних наук, професор кафедри терапії факультету післядипломної освіти Тернопільської державної медичної академії;

В.Д. Пришляк — заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент кафедри шпитальної терапії № 2 Тернопільської державної медичної академії.

Швед М.І., Гребеник М.В.

Ш 34 Основи практичної електрокардіографії; Навч. посібник. —

Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 128 с.

ІБВМ 966-7364-77-1

У посібнику коротко висвітлено елементарні основи електрокардіографії, які необхідні практикуючому лікарю для самостійного аналізу ЕКГ. У конспективному тезисному варіанті показано основні ЕКГ-синдроми, які найчастіше зустрічаються в клінічній практиці. У II частині, призначеній для самостійної оцінки засвоєння матеріалу, пропонуються фрагмента оригінальних ЕКГ, інтерпретація яких подана через призму загальноклінічного обстеження.

Посібник призначений для студентів, інтернів, лікарів загальної практики -сімейних лікарів, які бажають самостійно освоїти методику та аналіз електрокардіограми.

ББК 54.101 я73 УДК 616.12-073.97(075.8)

ISBN 966-7364-77-1

© М.І. Швед, М.В. Гребеник, 2000

Зміст

Перелік скорочень, умовних позначень...................................................4

Передмова..................................................................................................5

Частина І

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ............7

1.1. Провідна система серця......................................................7

1.2. Схематичне уявлення про формування ЕКГ-сигналу 10

1.3. Система відведень ЕКГ.........................................................12

1.4. Методика реєстрації ЕКГ...................................................15

1.5. Параметри нормальної ЕКГ................................................17

1.6. Електрична вісь серця........................................................20

1.7. ЕКГ-діагностичний алгоритм...................т..........................23

Розділ 2. ЕКГ-ДІАГНОСТИКА ГІПЕРТРОФІЙ...............................26

2.1. Гіпертрофія лівого передсердя..........................................27

2.2. Гіпертрофія правого передсердя ...............................27

2.3. Гіпертрофія обох передсердь..............................................28

2.4. Гіпертрофія лівого шлуночка.............................................29

2.5. Гіпертрофія правого шлуночка..........................................30

2.6. Гіпертрофія обох шлуночків..............................................31

Розділ 3. ЕКГ-ДІАГНОСТИКА АРИТМІЙ........................................32

3.1. Класифікації аритмій...........................................................32

3.2. Порушення функції автоматизму......................................38

3.3. Пасивні ектопічні комплекси і ритми................................39

3.4. Активні ектопічні комплекси і ритми.............................41

3.5. Мерехтіння і тріпотіння передсердь та шлуночків...........49

3.6. Диференційно-діагностичний алгоритм при тахіаритміях.......................................................................52

Розділ 4. ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОЇ ПРОВІДНОСТІ...................53

4.1. Класифікація порушень провідності.................................53

4.2. Прискорення проведення імпульсів.................................54

4.3. Блокади.............................................................................56

4.4. Диференційно-діагностичний алгоритм при брадіаритміях...................................................................62

Розділ 5. ЕКГ-ДІАГНОСТИКА ІНФАРКТУ МІОКАРДА.............63

Частина II

Навчально-тренувальний атлас ЕКГ...............................................71

Додатки........................ 117

З

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Відважтесь зробити те, що ви повинні, і зробіть, не зволікаючи, те, на що ви відважились Б. Франклін
АУБ

атріовентрикулярна блокада

БЛНПГ

блокада лівої ніжки пучка Гіса

БПНПГ

блокада правої ніжки пучка Гіса

ГЛП

гіпертрофія лівого передсердя

глш

гіпертрофія лівого шлуночка

гпп

гіпертрофія правого передсердя

гпш

гіпертрофія правого шлуночка

ЕВС

електрична вісь серця

ЕКГ

електрокардіограма

ЕС

екстрасистолія

їм

інфаркт міокарда

МП

мерехтіння передсердь міжребер’я

м/р

ПГ

пучок Гіса

Поз.

ПОЗИЦІЯ

ПП

праве передсердя

ПТ

пароксизмальна тахікардія

пш

правий шлуночок