Медицинская онлайн библиотека - Кардиология http://medzubr.ru/taxonomy/term/13/0 ru Электрокардиограмма: анализ и интерпретация http://medzubr.ru/elektrokardiogramma-analiz-i-interpretatsiya.html <p>Среди многочисленных инструментальных методов исследования, которыми в совершенстве должен владеть современный практический врач, ведущее место справедливо принадлежит электрокардиографии. Этот метод исследования биоэлектрической активности сердца является незаменимым в диагностике нарушений ритма и проводимости, гипертрофии миокарда желудочков и предсердий, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других заболеваний сердца.</p> <p><a href="http://medzubr.ru/elektrokardiogramma-analiz-i-interpretatsiya.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Wed, 04 Sep 2013 10:27:48 +0000 admin 567 at http://medzubr.ru Рекомендации по лечению больных с нарушениями ритма сердца Бокерия Л А ч 2 http://medzubr.ru/rekomendatsii-po-lecheniyu-bolnykh-s-narusheniyami-ritma-serdtsa-bokeriya-l-ch-2.html <p><a href="http://medzubr.ru/rekomendatsii-po-lecheniyu-bolnykh-s-narusheniyami-ritma-serdtsa-bokeriya-l-ch-2.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Fri, 06 Sep 2013 12:07:58 +0000 admin 573 at http://medzubr.ru Рекомендации по лечению больных с нарушениями ритма сердца Бокерия Л А ч 1 http://medzubr.ru/rekomendatsii-po-lecheniyu-bolnykh-s-narusheniyami-ritma-serdtsa-bokeriya-l-ch-1.html <p><a href="http://medzubr.ru/rekomendatsii-po-lecheniyu-bolnykh-s-narusheniyami-ritma-serdtsa-bokeriya-l-ch-1.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Fri, 06 Sep 2013 12:06:24 +0000 admin 572 at http://medzubr.ru МИХАЙЛОВ В.М. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИВАНОВО http://medzubr.ru/mikhailov-vm-variabelnost-ritma-serdtsa-opyt-prakticheskogo-primeneniya-ivanovo.html <p>Целью написания этой книги является помощь врачам, использующим в своей повседневной деятельности оценку показателей вариабельности ритма сердца. Именно им адресована эта книга, задуманная и написанная как практическое руководство для пользователей аппаратно-программных комплексов фирмы “НейроСофт”.</p> <p><a href="http://medzubr.ru/mikhailov-vm-variabelnost-ritma-serdtsa-opyt-prakticheskogo-primeneniya-ivanovo.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Fri, 06 Sep 2013 08:26:30 +0000 admin 571 at http://medzubr.ru КЛІНІКО-ЕКГ СИНДРОМИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією академіка Г.В. Дзяка http://medzubr.ru/kl-n-ko-ekg-sindromi-navchalnii-pos-bnik-za-redakts-yu-akadem-ka-gv-dzyaka.html-0 <p>Електрокардіографія залишається одним із базисних методів дослідження біоелектричної активності міокарда. У клінічній практиці електрокардіографія застосовується для діагностики порушень ритму і провідності серця, коронарної недостатності, порушень реполяризації шлуночків серця не-коронарогенного походження, гіпертрофії різних відділів серця тощо. Реєстрація електрокардіограми при фізичному навантаженні або в гострому медикаментозному тесті є частиною комплексного обстеження пацієнтів кардіологічного профілю. Електрокардіографія сьогодні є рутинним методом діагностики патології серця у повсякденній практиці кардіолога, терапевта, лікаря швидкої і невідкладної медичної допомоги і сімейного лікаря. Окрім цього, основи електрокардіографічної діагностики повинне знати більш широке коло лікарів, зокрема анестезіологів-реаніматологів, токсикологів, педіатрів, пульмонологів, гастроентерологів, нефрологів, ендокринологів.</p> <p><a href="http://medzubr.ru/kl-n-ko-ekg-sindromi-navchalnii-pos-bnik-za-redakts-yu-akadem-ka-gv-dzyaka.html-0" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Thu, 05 Sep 2013 05:53:32 +0000 admin 570 at http://medzubr.ru КЛІНІКО-ЕКГ СИНДРОМИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією академіка Г.В. Дзяка http://medzubr.ru/kl-n-ko-ekg-sindromi-navchalnii-pos-bnik-za-redakts-yu-akadem-ka-gv-dzyaka.html <p>Електрокардіографія залишається одним із базисних методів дослідження біоелектричної активності міокарда. У клінічній практиці електрокардіографія застосовується для діагностики порушень ритму і провідності серця, коронарної недостатності, порушень реполяризації шлуночків серця не-коронарогенного походження, гіпертрофії різних відділів серця тощо. Реєстрація електрокардіограми при фізичному навантаженні або в гострому медикаментозному тесті є частиною комплексного обстеження пацієнтів кардіологічного профілю. Електрокардіографія сьогодні є рутинним методом діагностики патології серця у повсякденній практиці кардіолога, терапевта, лікаря швидкої і невідкладної медичної допомоги і сімейного лікаря. Окрім цього, основи електрокардіографічної діагностики повинне знати більш широке коло лікарів, зокрема анестезіологів-реаніматологів, токсикологів, педіатрів, пульмонологів, гастроентерологів, нефрологів, ендокринологів.</p> <p><a href="http://medzubr.ru/kl-n-ko-ekg-sindromi-navchalnii-pos-bnik-za-redakts-yu-akadem-ka-gv-dzyaka.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Thu, 05 Sep 2013 05:53:28 +0000 admin 569 at http://medzubr.ru М.І. Швед, М.В. Гребеник основи ПРАКТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ (навчальний посібник) http://medzubr.ru/m-shved-mv-grebenik-osnovi-praktichno-elektrokard-ograf-navchalnii-pos-bnik.html <p>У посібнику коротко висвітлено елементарні основи електрокардіографії, які необхідні практикуючому лікарю для самостійного аналізу ЕКГ. У конспективному тезисному варіанті показано основні ЕКГ-синдроми, які найчастіше зустрічаються в клінічній практиці. У II частині, призначеній для самостійної оцінки засвоєння матеріалу, пропонуються фрагмента оригінальних ЕКГ, інтерпретація яких подана через призму загальноклінічного обстеження.</p> <p><a href="http://medzubr.ru/m-shved-mv-grebenik-osnovi-praktichno-elektrokard-ograf-navchalnii-pos-bnik.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Wed, 04 Sep 2013 11:03:12 +0000 admin 568 at http://medzubr.ru Ф.И.Белялов АРИТМИИ СЕРДЦА ч 2 http://medzubr.ru/fibelyalov-aritmii-serdtsa-ch-2.html <p><a href="http://medzubr.ru/fibelyalov-aritmii-serdtsa-ch-2.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Sun, 01 Sep 2013 14:52:46 +0000 admin 566 at http://medzubr.ru Ф.И.Белялов АРИТМИИ СЕРДЦА ч 1 http://medzubr.ru/fibelyalov-aritmii-serdtsa-ch-1.html <p>В монографии рассматриваются практические вопросы диагностики и лечения нарушений сердечного ритма и проводимости. Основу книги составляют современные рекомендации кардиологических обществ, результаты рандомизированных контролируемых исследований антиаритмических препаратов. Книга рассчитана на кардиологов и терапевтов.</p> <p><a href="http://medzubr.ru/fibelyalov-aritmii-serdtsa-ch-1.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Sun, 01 Sep 2013 14:50:28 +0000 admin 565 at http://medzubr.ru В.А. Марков, Е.В. Вышлов ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА http://medzubr.ru/va-markov-ev-vyshlov-tromboliticheskaya-terapiya-pri-infarkte-miokarda.html <p>В монографии отражены современные взгляды на самые эффективные патогенетические методы реперфузии миокарда у больных в острейшем и остром периодах инфаркта миокарда. Кратко излагается история тромболитичес-кой терапии. Особое внимание уделено роли отечественных ученых в разработке и внедрении этого метода лечения в Советском Союзе, России и г. Томске. Авторами подчеркивается особая роль раннего тромболизиса на догоспитальном этапе оказания помощи. С широким внедрением в практику первичной ангиопластики и стентирования значение тромболизиса повышается, поскольку в настоящее время разрабатывается концепция фармакоинвазивной стратегии влечении больных острым инфарктом миокарда (ранний тромболизис с последующей ангиопластикой - спасительной или подготовительной).</p> <p><a href="http://medzubr.ru/va-markov-ev-vyshlov-tromboliticheskaya-terapiya-pri-infarkte-miokarda.html" target="_blank">подробнее</a></p> Кардиология Fri, 30 Aug 2013 11:45:43 +0000 admin 564 at http://medzubr.ru